Dávejte si pozor na to, jak stavíte (1. Korintským 3,10–17)

Dávejte si pozor na to, jak stavíte (1. Korintským 3,10–17)

Bible říká, že jsme byli povoláni Bohem – Stvořitelem vesmíru – abychom budovali jeho příbytek. O čem ale mluví? Bůh všechno má, nepotřebuje nějaké místo k bydlení. On se spíš rozhodl, že bude přebývat se svým lidem. Každý z nás, který v něho uvěří se stane součástí jeho chrámu. Proto musíme bedlivě přemýšlet nad tím, jak jako jeho účedníci žijeme a jak Boha uctíváme skrze to, co děláme.

Kazatel: Nathan Thiry
Tlumočník: Daniel Adamovský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 16. 4. 2023
Text: 1. Korintským 3,10–17