Blahoslavenství

Blahoslavenství

Blahoslavenství obsahují vlastnosti, které popisují každého občana nebeského, ale jsou vyrobené v nás jen milostí skrze moc Ducha Svatého.

Kazatel: Marcus Denny
Událost:
Nedělní shromáždění
Datum:
26. 11. 2017
Text:
Matouš 5,3–11