Biblická víra a Boží síla (Římanům 4,17c)

Biblická víra a Boží síla (Římanům 4,17c)

V tomto kázání se budeme zabývat třetím znakem biblické víry: Biblická víra důvěřuje v Boží schopnost (Římanům 4,17c).

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 20. 11. 2022
Text: Římanům 4,17c