Úžasné poznání! Úplně mě přesahuje! To nezvládám! (Žalm 139)

Úžasné poznání! Úplně mě přesahuje! To nezvládám! (Žalm 139)

Hluboké pravdy o Boží vševědoucnosti, všudypřítomnosti a všemohoucnosti, nad kterými David rozjímá, ho vedou k úžasu, k chvále a přemáhající touze žít svatým životem.

Kazatel: Aleš Novotný
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 26. 9. 2021
Text: Žalm 139