Štěstí svatosti

Štěstí svatosti

Vše, co děláme v životě, je motivováno hledáním štěstí, naplnění a radosti. Nacházíme je však? Podíváme se na místo v Bibli, které mluví o tom, jak a kde nalézt skutečnou radost a opravdové naplnění.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: English Camp 2019: You are Here
Datum: 07. 07. 2019
Text: Žalm 119,1-8