Proč chválíme: Práce trojjediného Boha v našem spasení – 2. část

Proč chválíme: Práce trojjediného Boha v našem spasení – 2. část

Ve třetím verši první kapitoly listu Efeským apoštol Pavel píše: „Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu.“ Každý křesťan musí chápat, že to neznamená, že ty věci budeme mít v budoucnosti nebo že na nás čekají v nebi. Ne, znamená to, že zmíněné nebeské dary pravě teď máme. Čím víc chápeme evangelium; čím víc chápeme to, co pro nás Pán Bůh udělal; čím víc si uvědomujeme, že jsme si nezasloužili spasení – tím víc budeme uctívat, modlit se, obětovat se, žít v radosti a evangelizovat. Pavlův záměr je to, abychom Boha chválili, nejen zpěvem či modlitbami, ale abychom žili horlivě pro Boha ve svatosti a čistotě.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 8. 9. 2019
Text: Efeským 1, 3–14