„Pracuj, abyste mohl pomáhat druhým!“ (Od braní k dávání)

„Pracuj, abyste mohl pomáhat druhým!“ (Od braní k dávání)

Jaký je rozdíl mezi miliardářem, který okrade stát na daních o miliardy, a malým podnikatelem, který okrade stát o jen pár tisícovy? Žádný. Ten druhý měl jenom menší přiležitost. Tak když Pavel napsal, „Zloděj ať již nekrade“, nenapsal jen jim, kteří vyloupili banky nebo vloupali se do domů, ale taky zamněstnancům, kteří plytvají časem v práci, i studentům, kteří nedělají své domácí úkoly. Místo krádeže máme pracovat vlastníma rukama, úsilovně a věrně, jako pro Pána.

Kazatel: Aleš Novotný
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 9. 6. 2019
Text: Efeským 4,28