Bázeň před Bohem

Bázeň před Bohem

Každý se něčeho bojí. mnoho lidí si myslí, že strach je něco špatného, něco, co by měli překonat, ale strach může být i dobrý, protože nás udrží v bezpečí. Strach není vždycky špatný, ale častokrát se bojíme ze špatných důvodů. Bible říká, že jediný, kterého bychom měli bát, je Hospodin. Jestliže skutečně existuje Bůh, který je mocnější než kdokoliv jiný, který je schopen kontrolovat národy, svět, počasí a vesmír a který stvořil každého z nás a všechno, musíme porozumět, co to znamená bát se Boha.

Kazatel: John Pleasnick
Překladatel: Daniel Adamovský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 2. 6. 2019
Text: Přísloví 1,7