Nový způsob spásy? (Římanům 4,1–3)

Nový způsob spásy? (Římanům 4,1–3)

Byli muži a ženy ve Starém zákoně spaseni ze skutků, zatímco jsou lidé v Novém zákoně spaseni z milosti? Odpověď nám dává Římanům 4,1–3.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 2. 10. 2022
Text: Římanům 4,1–3