Naděje v Bohu je mocná zbraň proti depresím (Žalm 42)

Naděje v Bohu je mocná zbraň proti depresím (Žalm 42)

Žalm 42 nás učí jak bojovat s depresemi a zármutkem v těžkých zkouškách. Autor žalmu byl oddělen od společenství Božího lidu, byl pod tlakem nepřátel a v zármutku toužil po uctívání Boha. Jeho řešení boje proti depresím je i naším – povzbuzujme svou duši k naději v Bohu.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 30. 4. 2023
Text: Žalm 42