Konference Úsilí o svatost, 4. setkání: Svoboda a odměna svatosti (Římanům 6,19–23)

Konference Úsilí o svatost, 4. setkání: Svoboda a odměna svatosti (Římanům 6,19–23)

Pavlův list Římanům je kniha o tom, jak zoufale potřebujeme spravedlnost, abychom mohli poznat Boha. Musíme pochopit, že Bůh je dobrý a spravedlivý a náš problém je v tom, že my nejsme. V prvních pěti kapitolách listu Pavel vysvětluje, že jedinou cestou ke spravedlnosti je víra. Od šesté do osmé kapitoly popisuje, jak jsme ospravedlněni Kristovou obětí – jsme spravedliví před Bohem, protože skrze víru už máme Kristovu spravedlnost. Jak můžou věřící růst ve spravedlnosti? Pavel nám dává tři principy: 1. Máme ustanovit metodu usilování o svatost, 2. Máme se oddělit od hříchu a 3. Musíme si uvědomit krásu svatosti.

Kazatel: Lance Roberts
Událost: Konference Úsilí o svatost
Datum: 23. 11. 2019
Text: Římanům 6,19–23