Konference Úsilí o svatost, 3. setkání: Praktické výzvy k svatosti (2. Korintským 6,14–7,1)

Konference Úsilí o svatost, 3. setkání: Praktické výzvy k svatosti (2. Korintským 6,14–7,1)

Mnoho z nás prožívalo, že jsme bojovali proti hříchu a usilovali o svatost, ale nakonec naše úsilí má jako důsledky jenom zmatek a zklamání. Víte, co je podmínkou vytrvalého růstu v posvěcení? Pavel ve svém druhém listu Korintským popisuje dva kroky: 1. Musíme se oddělit od modlářství a 2. Musíme se celým svým způsobem života zaměřit na Pána Boha. Pokud poslechneme tyto podmínky, můžeme si být jistí, že uvidíme ovoce svatosti ve svých životech.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost: Konference Úsilí o svatost
Datum: 23. 11. 2019
Text: 2. Korintským 6,14–7,1