Ježíšův plán učednictví: Jak činit učedníky pro Krista (Matouš 28,18–20)

Ježíšův plán učednictví: Jak činit učedníky pro Krista (Matouš 28,18–20)

Je pravda, že Ježíšovo poslední přikázání bylo jediné – čiňte učedníky – ale náš Pán nás ukazuje tři kroky v tomto procesu:

1. Musíme jít k lidem, kteří jsou kolem nás i dál, abychom s nimi sdíleli dobrou zprávu evangelia.
2. Poté, co uvěří, musíme je křtít, což potvrdí, že tento člověk rozumí evangeliu, základním doktrínám křesťanství i ceně učednictví.
3. Poté, co uvěří, musíme je taky učit všechno, co Pán Ježíš učil nás.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 19. 7. 2020
Text: Matouš 28,18–20