Jednota v rozmanitosti (Efezským 4,7–12)

Jednota v rozmanitosti (Efezským 4,7–12)

Kristus dáva dary církvi jako prostředky jednoty pro budování svého těla, aby rostlo do plnosti. On je jediný, který má autoritu dávat takové dary.

Kazatel: Aleš Novotný
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 8. 7. 2019
Text: Efezským 4,7–12