Spravedlnost spravedlivým (Žalm 18,21–31)

Spravedlnost spravedlivým (Žalm 18,21–31)

V části 18. žalmu jsme se poučili, jak Bůh s Davidem jednal podle jeho spravedlnosti a čistoty. David byl rozhodně zaměřený na to, aby vedl svůj život po Boží stezce, ale kdyby Bůh neučinil jeho cestu spravedlivou, celá Davidova snaha by byla marná. Chvalme Boha za dílo, které činí v našich životech a usilujme o to, aby naše životy mu byly ke slávě.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 1. 7. 2020
Text: Žalm 18,21–31