Co dělat, když přijde temnota (Žalm 42)

Co dělat, když přijde temnota (Žalm 42)

Muž, který napsal Žalm 42 měl pocit, že byl úplně opuštěn. Každý z nás čas od času čelí obdobím temných nocí bez radosti. Žalmista ale našel naději a můžeme taky najít útěchu v jeho příkladě, když uvažujeme nad dvěma věcmi:

1. Jeho ponurá situace
2. Jeho lék

Kazatel: Josh Richert
Tlumočník: Antonín Leitner
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 22. 7. 2018
Text: Žalm 42