English Camp 2022: Rebel s příčinou

English Camp 2022: Rebel s příčinou

Rádi slyšíme příběhy o rebelech, kteří mají správnou příčinu a jsou ochotní za ni bojovat za každou cenu. Ježíš Kristus je však největším rebelem ze všech, protože vzdal všeho a položil svůj život za své nepřátele.

Kazatel: Alex Rappé
Tlumočník: Daniel Adamovský
Událost: English Camp 2022: Rebel
Datum: 7. 7. 2022