Rozvod a učednictví

Rozvod a učednictví

Rozvod je velké pokušení pro manžele, protože manželství je těžké. Ale hlavní cíl křesťanského manželství není jen dobrý vztah mezi manžely: je to dobrý vztah se Spasitelem.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 26. 4. 2015
Text: Marek 10,5–9