Působci pokoje (Matouš 5,9)

Působci pokoje (Matouš 5,9)

Každý konflikt, od nejmenšího domácího konfliktu po světové války, pochází z války proti Bohu. Jen skrze smrt a vzkříšení Ježíše Krista může člověk mít pokoj s Bohem a ostatními.

Kazatel: Marcus Denny
Událost:
Nedělní shromáždění
Datum:
11. 2. 2018
Text:
Matouš 5,9