Důkaz pravé víry

Důkaz pravé víry

Apoštol Pavel říká, že jsme spaseni jen milosti, ale Jakub říká, že víra bez skutků je mrtvá. Ale to není protiklad. To je hlubší vysvětlení toho, jaká je pravá, skutečná víra.

Kazatel: Jonathan Moorhead
Překladatel: Daniel Adamovský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 6. 1. 2019
Text: Jakub 2,14–26

Předchozí
Pokora před Bohem