Bůh na prvním místě (Deuteronomium 6,4–6)

Bůh na prvním místě (Deuteronomium 6,4–6)

Kazatel: Peter Smith
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 11. 7. 2021
Text: Deuteronomium 6,4–6