Bez Boží lásky nevejdeš do Božího království (Efezským 5,1–7)

Bez Boží lásky nevejdeš do Božího království (Efezským 5,1–7)

Žijeme v době, kdy svět kolem nás žije ve smilstvu, nezřízenosti, chamtivosti a v jakékoliv nemorálnosti a říká tomu „láska“. Podle této definice je však láska sobectvím a my vidíme jeho důsledky: zničené vztahy, rozbitá manželství, děti bez ochrany, frustrace a zoufalství. Otázka zní: Kde stojí naše srdce, naše skutky? Jednáme v lásce podle Kristova příkladu? V listu Efezským 5,1–7 vidíme čtyři příkazy, které nám pomáhají, abychom mohli ukazovat lásku jako důkaz našeho spasení:
1. Napodobuj Boha v lásce.
2. Varuj se nečistého života.
3. Varuj se nečisté řeči.
4. Pamatuj: Nečistý nevejde do Božího království.

Kazatel: Aleš Novotný 
Událost: Nedělní shromáždění 
Datum: 23. 2. 2020 
Text: Efezským 5,1–7