Revoluce v odívání?

Revoluce v odívání?

V dnešním úseku ze 3. kapitoly listu Koloským se dovíme o projevech lidského srdce i chování, které nepatří do křesťanského života. Zjistíme, že není možné vést dvojí život křesťana a starého člověka. A především zjistíme, skrze co lze dojít pravého poznání a obnovení našeho těla porušeného hříchem.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 14.3.2018
Text: Koloským 3,8–11

0 Comments

Add a Comment