Ospravedlňování ospravedlnění: Jak Bůh může ospravedlnit vinné hříšníky a sám zůstat spravedlivý (Římanům 3,24–26)

Ospravedlňování ospravedlnění: Jak Bůh může ospravedlnit vinné hříšníky a sám zůstat spravedlivý (Římanům 3,24–26)

Jak může Bůh ospravedlnit vinné hříšníky a sám zůstat spravedlivý? Cílem tohoto textu je ukázat, jak Bůh ospravedlňuje hříšné lidi, jako jsme my, a přesto je spravedlivým a svatým Bohem.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 18. 9. 2022
Text: Římanům 3,24–26