Nikdy nejsme opuštění! (Žalm 31)

Nikdy nejsme opuštění! (Žalm 31)

Předtím než mistr Jan Hus zemřel, byl ve vězení více než půl roku. Tam zeslábl, onemocněl a úplně osamocený byl vydán na nemilost nepřátel, kteří ho nenáviděli. Zdálo se, že ho neopustili jenom lidé, ale nakonec i Bůh. Byl to ale On, kdo si ho vyvolil, aby trpěl a zemřel mučednickou smrtí. Bůh mu dal sílu nést tento těžký úkol a stejný Bůh použil a stále používá Janovo svědectví i do dneška. Když jsme my v tak těžkých tísních, že nás přepadne pocit, že i Bůh na nás zapomněl, můžeme přemýšlet nad těmito třemi body z Davidova třicátého prvního žalmu o tom, jak vést zápasy tohoto charakteru:

1. Křesťan není nikdy opuštěn.
2. Nepřátelé nezvítězí, protože Bůh je vítěz.
3. Dobrý a milostivý Bůh je za každé okolnosti hoden naší lásky.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 7. 6. 2020
Text: Žalm 31