Nadřazenost a dostatečnost Krista pro českou církev (Koloským 3,1–4)

Nadřazenost a dostatečnost Krista pro českou církev (Koloským 3,1–4)

Stejně jako loď musí církev plout. Musíme vědět, kam plujeme a jak se tam dostaneme. Neschopnost správně řídit církev povede k jejímu zničení. Proto Pavel ve svém dopise Kolosanům učí církev, jak se orientovat. V Koloským 3,1–4 nám Pavel učí, co musíme my jako církev udělat, abychom bezpečně dorazili k nebeským břehům.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 12. 9. 2021
Text: Koloským 3,1–4