Kristus, náš život (Koloským 3,1–4)

Kristus, náš život (Koloským 3,1–4)

My jako křesťané víme, že náš vztah s Bohem má být v prvním místě v našich životech. Jsme ale často obklopeni mnoha rozptýleními a může pro nás být těžké se soustředit na Pána. V listu Koloským je jasně napsáno, na co se máme zaměřit, abychom co nejvíce žili pro Boží slávu. Kristus sám je středem tohoto textu, který nás naléhá, že se musíme dívat:

1. Zpátky na to, co Kristus pro nás udělal
2. Nahoru, kde Kristus sedí na Boží pravici
3. Dopředu na návrat Krista

Kazatel: Peter Smith
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 23. 4. 2023
Text: Koloským 3,1–4