Bůh: Můj pastýř a hostitel

Bůh: Můj pastýř a hostitel

Žalm 23 je spojený s velmi silným povzbuzením v těžkých životních situacích. A proč? Protože nás vede k Pánu Bohu, našemu věrnému pastýři a milostivému hostiteli, u kterého máme naplněné všechny naše potřeby.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost:
Nedělní shromáždění
Datum:
23. 6. 2019
Text:
Žalm 23