U Boha je vždycky naděje! (Žalm 42)

U Boha je vždycky naděje! (Žalm 42)

Jak můžeme žít s nadějí, když se kolem nás dějou špatné věci? Živý a mocný Bůh nám v 42. žalmu dává úžasnou odpověď.

Kazatel: Peter Smith
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 31. 7. 2022
Text: Žalm 42