Když Bůh odpovídá

Když Bůh odpovídá

Bůh je Stvořitel světa a vesmíru—ale uslyší modlitby a prosby svého lidu. V první polovíně Žalmu 22 Král David popisuje v první polovině těžkou situaci svého života a ve druhé Boží odpovědi i jejich výsledky—chvála ve shromáždění a svědectví pro celý svět. Z toho pro nás, jako Boží lid, vyplývají dvě aplikace: být povzbuzením pro ostatní skrze naše tísně a šířit dobrou zprávu Božího království.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 19. 5. 2019
Text: Žalm 22,23–32