Každý má svou roli

Každý má svou roli

Většina křesťanů ví, že Bible nastíní různé role v církvi. Nejznámnější role asi je pastor nebo kazatel. A Pavel v listu 1. Tesalonickým jasně říká, že vedoucí sboru mají tvrdě pracovat, mít autoritu a napomínat členy. Ale víte, že Pavel taky říká, že i obyčejní členové sboru taky mají role v církvi? Mám odpovědnost vůči starším i jeden vůčí druhému.

Kazatel: Josh Richert (překladatel: Daniel Adamovský)
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 3. 3. 2019
Text: 1. Tesalonickým 5,12–15