Cesta k čistotě

Cesta k čistotě

Křesťan chce být svatý a touží po tom, abys znal Pána a být jako On. Ale i když chce být svatý, často upadne a hřeší. Tak jak můžeme být čistý? „Tím, že bude zachovávat tvé slovo“.

Kazatel: Marcus Denny
Překladatel: Tonda Leitner
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 20. 8. 2017
Text: Žalm 119,9–16