Bez boje není vítězství

Bez boje není vítězství

Boží vítězství dává radost, pojí se s jistotou a dává vzrůst chválám. Proto hraje tak klíčovou roli důvěra člověka k Pánu Bohu.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 4. 11. 2018
Text: Žalm 21