Bůh nemlčí: Překážky při hledání vztaženého Boha

Bůh nemlčí: Překážky při hledání vztaženého Boha

Věříte v životě pravdivým faktům, nebo tomu, čemu věřit chcete? Právě tuto otázku nám položil i Jean-Michel. Bůh existuje a celé stvoření o Jeho existenci svědčí. Je tedy skutečný problém v nedostatku důkazů, nebo spíše v lidské neochotě upřímně a hluboce přemýšlet o pozvání do vztahu, které Bůh lidem dal skrze svého Syna Ježíše Krista?

Kazatel: Jean-Michel Moore
Událost: English Camp 2019: You are Here
Datum: 01. 07. 2019
Text: Různé texty