Jeden všemohoucí nad všechny nepřátele

Jeden všemohoucí nad všechny nepřátele

Mějme tedy na paměti, že modlitba poráží strach a dává kuráž do boje, podněcuje důvěru v Boží moc a jistotu v Bohu a vede zpět do modlitby. Milé sestry a milí bratři, s takovou výzbrojí můžeme s klidem jít do boje a očekávat Boží vítězství v každé válce. Žádná válka nebude prohraná.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost:
Nedělní shromáždění
Datum:
30. 9. 2018
Text:
Žalm 20