Křest Martina Horáka

Křest Martina Horáka

S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých.

Koloským 2,12

Martin Horák by rád veřejně vyznával, že je ukřižován spolu s Kristem, a nežije už on, ale žije v něm Kristus (Galatským 2,20a). Proto se rozhodl, aby byl pokřtěn v neděli 28.10.2018.

Modlitební setkání začíná v 9.00 a bohuslužba začíná v 10.00.

Biblický sbor křesťanů Kladno
Dům techniky
Cyrila Boudy 1444
272 01 Kladno

Křest bude ve 12.00.

Bazén Tuchlovice
Školní 277
273 02 Tuchlovice

Po křtu se vrácíme do sboru na oslavu a občerstvení.

Následující
Skupina žen