Zapečetění Duchem

Zapečetění Duchem

Náš dnešní text nás vede k detailům Božího díla v životě křesťanů. Duch svatý byl na nás vylit, jsme jím ospravedlněni a je závdavkem našeho dědictví, naší slávy, do které budeme v den příchodu Pána Ježíše Krista proměněni.

Kazatel: Jaroslav Kernal
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 23. 9. 2018
Text: Titovi 3,6–7