Konference 2019

Konference 2019

Úsilí o svatost


Boží milost a naše úloha v posvěcování

Sobota 23. listopadu 2019

Hotel Kladno
náměstí Sítná 3113
Kladno

Konference je zdarma, ale proběhne dobrovolná sbírka na konferenci, pokud byste chtěli přispět.
Oběd bude zajištěn, jen je potřeba, abyste se přihlásili.

***Příhláseným účastníkům po termínu 11. listopadu nemůžeme zaručit oběd.***

ŘečníciProgramParkování
Dětský programUbytováníMapa


Řečníci

Daniel Adamovský je následovník Ježíše Krista, manžel, otec a starší v Biblickém sboru křesťanů Kladno. Formální teologické vzdělání nemá, učí se průběžně v místní církvi. Pracuje jako asistent na ČVUT v Praze.

Ing. Aleš Novotný je starším Biblického sboru křesťanů Kladno. Následovníkem Ježíše Krista se stal díky Boží milosti během vysokoškolských studií. V současné době pracuje jako ekonom ve státním podniku. Je 21 let ženatý a se svou manželkou Evou vychovávají a vedou své tři dospívající děti k poznávání Boha a bázni před Ním.  

Marcus Denny je manžel zbožné ženy Amie a otec tří krásných dcer.  Teologické vzdělání získal především ve svém domovském sboru ve Spokanu, USA, ale také na Masters Seminary v Los Angeles. Pět let byl jedním z pastorů v Cornerstone Bible Church v Los Angeles. V roce 2009 byl vyslán do České republiky. V současnosti slouží jako starší v Biblickém sboru křesťanů Kladno. Jeho touhou je pokračovat dále v kázání Ježíše Krista a v zakládání dalších biblicky zdravých sborů v České republice. 

Lance Roberts slouží jako pomocný pastor ve sboru BSK Kroměříž a ředitel Českého biblického institutu. V Česku slouží od roku 2001 a je autorem knihy Co očekávat od svého pastora (Didasko, 2014). Je absolventem Liberty University (B.S.) a The Master’s Seminary (M.Div., D.Min.). S manželkou mají čtyři děti.

Nahoru


Program

9.00–9.45Registrace
10.00–11.151. kázání: Standard svatosti (Izajáš 6)
Aleš Novotný
11.15–11.45Přestávka
11.45–12.452. kázání: Motivace a práce v posvěcení (2. Petrův 1,1–11)
Marcus Denny
12.45–14.00Oběd
14.00–15.003. kázání: Praktické výzvy k svatosti (2. Korintským 6,14–7,1)
Daniel Adamovský
15.00–15.45Přestávka
15.45–17.004. kázání: Svoboda a odměna svatosti (Římanům 6,19–23)
Lance Roberts

Nahoru


Parkování

Parkování v této části města je zdarma. Parkoviště je na náměstí Sítná u hotelu a přes ulici u Domu techniky.

Nahoru


Dětský program

Nabízíme dětský program pro děti od trí do osmi let. Program se bude konat v prostorách našeho sboru, který se nachází přes ulici v Domě techniky (Cyrila Boudy 1444 – vchod je napravo od pošty). Prosíme Vás, abyste přihlašovali každé dítě zvlášť.

Nahoru


Ubytování

Pokud byste potřebovali ubytování, doporučili bychom Vám ty následující stránky:

Ubytování v Hotelu Kladno již není k dizpozicí.

Nahoru


Mapa

Nahoru


Máte ještě dotazy? Kontaktujte nás.